skip to Main Content

Bloecwere

Bloecwere
We zijn alweer een stapje verder bij ons prachtige project Bloecwere!
Van 31 woningen is het riool in de kruipruimte aangebracht en bij 20 woningen zijn de rioolaansluitingen op het gemeenteriool uitgevoerd . In januari wordt gestart met het leggen van de eerste begane grond vloeren, mits het weer dit toelaat. We bouwen door!
Wij zoeken jou! Kom werken bij Ooms Bouw & Ontwikkeling.
Wij zoeken jou!