Ga naar hoofdinhoud

Met groot verdriet is afscheid genomen van oud-directeur en eigenaar Jan Dirk Ooms

Jan Dirk Ooms is na een kort ziektebed heengegaan (01-10-1942 / 14-08-2020). Van 1963 tot 2010 heeft hij ons Familiebedrijf geleid en de werknemers geïnspireerd en de vrijheid gegeven om zichzelf en daarbij het bedrijf te ontplooien. Vele innovaties, zoals de road energy systems, waterwoningen, houtskeletbouw en gemodificeerde bitumen Sealoflex, kwamen onder zijn bezielende leiding tot stand, innovaties die zonder zijn tussenkomst niet, of pas veel later tot stand zouden komen.

Huidige- en oud-medewerkers bewezen Jan Dirk nog een laatste eer door voor de – voorheen in eigendom zijnde -asfaltcentrale in Schagen een erehaag te vormen.

Piet-Jan Ooms bedankt alle Ooms en Strukton medewerkers, als ook alle anderen die zijn vader gewaardeerd hebben.

 

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!