Ga naar hoofdinhoud

Ondertekening 129 betaalbare woningen Texel

Het afgelopen half jaar hebben gemeente Texel en Stichting Woontij samen een uitvraag in de markt gezet voor de ontwikkeling en bouw van 42 betaalbare koop- en 87 sociale huurwoningen. Wij zijn trots om te melden dat wij deze uitvraag hebben gewonnen. Samen zetten wij ons in voor de snelle realisatie van totaal 129 woningen op Texel. Op donderdag 19 oktober is de eerste stap gezet door het ondertekenen van het samenwerkingscontract.

Start bouw
De prognose is dat de bouw medio 2024 wordt gestart in Oudeschild. Aansluitend worden de woningen in Den Hoorn gebouwd. Naar verwachting worden in het eerste kwartaal van 2025 de eerste woningen opgeleverd. In het najaar van 2024 staan er nog eens 63 betaalbare woningen op de planning in Oosterend en De Cocksdorp. Wanneer gestart kan worden met de bouw van deze woningen, is afhankelijk van en wanneer de Raad van State uitspraak gaat doen over de beroepschriften die zijn ingediend tegen de bestemmingsplannen.

“Het is bijzonder om samen met de gemeente Texel en Woontij vier mooie dorpen van 129 sociale huur- en betaalbare koopwoningen te voorzien”, aldus  Piet-Jan Ooms, directeur Ooms Bouw & Ontwikkeling

Efficiënt en snel woningen realiseren
Vanwege de urgente behoefte aan voldoende en betaalbare woningen op het eiland is er besloten om een gestandaardiseerde en geprefabriceerde bouwaanpak te hanteren. Deze aanpak maakt het mogelijk om snel en efficiënt te bouwen.

Jan van Andel, Directeur-Bestuurder Stichting Woontij benadrukt het belang van gestandaardiseerde en geprefabriceerde bouwprocessen:

‘Wij begrijpen de zorgen en behoeften van Texelaars als het gaat om huisvesting. Het snel realiseren van voldoende betaalbare woningen op het eiland is niet alleen onze prioriteit, maar ook een verantwoordelijkheid die we gezamenlijk aangaan met deze manier van bouwen

Binding met Texel
De inspiratie voor de nieuw te bouwen woningen komt voort uit verschillende aspecten van het eiland. Mooie nieuwe woningen die perfect in het bestaande landschap passen met oog voor de toekomst. Daarnaast vallen de woningen onder de huisvestingsverordening. Dit betekent dat mensen die in aanmerking willen komen voor een woning maatschappelijk- of economisch gebonden moeten zijn aan het eiland.

De betaalbare koop- en sociale huurwoningen zijn onderverdeeld in 4 dorpen.

Dorp Koop Huur
Den Hoorn 12 20
Oosterend 4 21
De Cocksdorp 12 26
Oudeschild 14 20
Totaal 42 87

                                   

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!