Ga naar hoofdinhoud

Basisschool De Toermalijn

In opdracht van Stichting Agora realiseerde Ooms Bouw Basisschool de Toermalijn in Wormerveer.

 

In het schitterende nieuwe schoolgebouw is plaats voor 300 leerlingen. Behalve de basisschool, bevindt ook kinderopvangorganisatie TintelTuin zich in het pand met kinderopvang en buitenschoolse opvang. Het ontwerp van Carree Architecten heeft als voordeel dat de lange zijde van het pand, met de meeste onderwijsfuncties, vrij uitzicht heeft over de ‘Wormer Zaan’.

Het is een compact en alzijdig gebouw, geplaatst aan de zuidkant van de driehoekvormige kavel.  De lijnvormige belijning van de daken is overgenomen van de industrie die er eerder in deze omgeving stond. De zaagdaken zorgen voor een verticaal accent in een horizontaal programma, waarbij de daken georiënteerd zijn op het zuidoosten, gunstig voor de zonnepanelen. Enkele daklichten aan de noordzijde zorgen voor extra daglicht binnen het compacte gebouw.

De materialisering sluit aan bij de woningen van de Zeeheldenbuurt, warme baksteen met kleine accenten in de detaillering. Zo draagt het publieke gebouw bij aan de identiteit van de buurt door de sociale verwevenheid met de bewoners: herkenbaar van verre, aaibaar van dichtbij.

Het is een efficiënt gebouw, waar elke plek gebruikt kan worden voor het onderwijs. Een flexibel gebouw dat de onderwijsvisie versterkt. Waar ruimte is voor kleine en grote groepen om in een rustige setting uitleg te krijgen over de leerstof, samen te werken, onderzoek te doen, maar ook een plek waar alle kinderen samen kunnen komen.

Energieneutrale basisschool

De Toermalijn is een energieneutrale basisschool en is niet aangesloten op het gasnetwerk. De school voorziet in basis in zijn eigen elektriciteit  door de zonnepanelen die op het dak zijn aangesloten. De school wordt verwarmd middels een warmtepomp en de meest geavanceerde luchtbehandelingstechniek is  toegepast. Tevens is de school voorzien van een houten dakconstructie met vlas isolatie, wat een lage voetprint heeft.

 

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!