Ga naar hoofdinhoud

Indien u een woning of bedrijfspand laat bouwen door Ooms Bouw wordt u door de projectleider geïnformeerd aangaande de vorderingen van het werk en de prognose van de oplevering. Informatie omtrent de bouw wordt verstrekt via de nieuwsbrief van Ooms Bouw. U kunt zich hiervoor opgeven via info@oomsbouw.nl of via onze website. Van een aantal projecten wordt een project-specifieke facebookpagina bijgehouden.

Indien u een woning heeft aangekocht van Ooms Wonen zult u worden begeleid door de kopersbegeleider. Ooms Wonen heeft bewust voor een vast aanspreekpunt gekozen. Immers de aankoop van een huis is veelal een grote beslissing en goede informatie is daarbij onontbeerlijk. Tevens vraagt het bouwproces om een goede stroomlijning van alle individuele woonwensen.

De kopersbegeleider neemt in een persoonlijk gesprek met u alle woonwensen door en zal zo veel als mogelijk trachten deze binnen de wettelijke voorschriften te realiseren. U ontvangt een heldere offerte en bijbehorende tekeningen die een totaal beeld geven van de gewenste woonwensen.

Na aankoop van de woning organiseert Ooms Wonen een kopersbijeenkomst waar alle kopers voor worden uitgenodigd. Hier ontvangt u informatie over planning en het bouwproces en over alle andere specifieke kenmerken van de woning (bijvoorbeeld de installaties). Tegels en sanitair kan worden uitgezocht. Bij een beperkt aantal woningen in een project zal er op individuele basis informatie worden verstrekt. Tijdens de bouw van de woning, worden speciale rondleidingen over de bouwplaats georganiseerd.

Tijdens de bouw van de woning blijft de kopersbegeleider uw aanspreekpunt. Echter, na de oplevering van uw woning kunt u contact opnemen met onze bouwservice.

Nazorg

Onderstaand vindt u alle garantie instellingen waar Ooms Bouw aan verbonden is. Ook kunt u hier het formulier openen en invullen ten behoeve van de onderhoudsperiode (tot ca. 3 maanden na oplevering) of de garantieperiode (langer dan 3 maanden na oplevering). Heeft u vragen of wilt u meer informatie over garanties dan kunt u ons bereiken per e-mail: bouwservice@oomsbouw.nl.

INVULFORMULIER ONDERHOUDSPERIODE
In te vullen tot ca. 3 maanden na oplevering.

Invulformulier onderhoudsperiode

INVULFORMULIER GARANTIEPERIODE/ GARANTIEWAARBORG:
Voor meldingen langer dan 3 maanden na oplevering van uw huis.

Invulformulier garantieperiode

GARANTIEINSTELLING
Woningborg

Ga naar garantieinstelling woningborg
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!