skip to Main Content

DUURZAAM EN CIRCULAIR! OOMS BOUW & ONTWIKKELING: “VERANDERING BEGINT BIJ ONSZELF”

“’Verandering begint bij onszelf!’ Goed voorbeeld doet immers volgen. We staan volledig achter duurzaam bouwen en nemen dat in elk project mee. Als je een visie uitdraagt moet je uiteraard beginnen bij jezelf, daarom is ons kantoor bijvoorbeeld al sinds 2016 volledig gasloos. 0p naar nog meer duurzaamheid in de toekomst!“ (Piet-Jan Ooms, directeur Ooms Bouw & Ontwikkeling).

Duurzaam bouwen is niet alleen het ontwikkelen van een woning die zo lang mogelijk kan voldoen aan onze woonbehoefte. Het is vooral ook een bouwwijze die goed is voor mens én milieu. Het betekent verantwoord omspringen met water, energie en grondstoffen, maar ook met de ruimte.

Het is niet alleen van maatschappelijk belang (schaarste grondstoffen, klimaatverandering), maar ook belangrijk voor de gezondheid van de mens, nu, maar vooral ook voor onze kinderen in de toekomst.

Duurzame maatregelen zijn daarom niet meer weg te denken. Maatregelen die Ooms Bouw & Ontwikkeling al enige jaren omarmt. Ons prachtige project Zeeburgerbaai (2 platformen op het water) bijvoorbeeld is grotendeels circulair, uitgerust met een grote hoeveelheid PV-zonnepanelen en de schil heeft hogere isolatiewaarden waardoor je minder energie hoeft op te wekken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dubbel ruimtegebruik door boven het water te bouwen.

Tevens hebben we in Utrecht projecten ontwikkelt met hoge duurzaamheidsambities. Een groot deel van de woningen die daar zijn ontwikkelt zijn NOM. Waardes voor de epc komen uit op ≤ -0,2. De GPR berekeningen halen 8 tot 8,5 en circulariteit scoort hoog met waardes van 8 tot >9 voor de CPG (CirculariteitsPrestatieGebouw). In de projecten Leeuweplaats en Lindehof komt dit tot uiting.

Kijkt u mee?

Door goed te luisteren naar de kopers voldoen onze woningen bij oplevering altijd aan hun wensen. Hierdoor voorkomen we dat na oplevering onnodig verbouwd dient te worden. Dit draagt mede bij aan de duurzaamheid. Een goed voorbeeld hiervan is o.a. ons project Hortus. Een project dat is ontwikkelt op basis van medeopdrachtgeverschap. Bewoners hebben vanaf het begin van het ontwikkeltraject inbreng gehad over hoe de gevel en indeling van hun woning er uit kwam te zien. Bij oplevering dus gelijk de droomwoning die niet meer aangepast hoeft te worden.

DUURZAAMHEID IN AL HAAR FACETTEN!

MVO

Bij al onze werkzaamheden is de zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) van groot belang. Technische en organisatorische kwaliteit leiden immers tot tevreden opdrachtgevers. Goede arbeidsomstandigheden resulteren in blije medewerkers. En van minimale belasting van milieu en omgeving wordt iederéén gelukkig.

Voor Ooms Bouw & Ontwikkeling is KAM dan ook synoniem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo werken wij met verantwoord hout en VCA gecertificeerd personeel. Wij waarborgen duurzaamheid middels ons KAM-systeem, dat centraal wordt gecoördineerd door ons KAM-bureau. De medewerkers hebben kennis van zaken en de vaardigheid om de neuzen van alle medewerkers de juiste kant op te krijgen.

Social Return

Behalve dat wij een goede werkgever zijn, draagt Ooms Bouw & Ontwikkeling ook graag een sociaal steentje bij aan de maatschappij. Zo bieden wij niet alleen studenten, maar ook langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten de mogelijkheid om werkervaring op te doen, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Onze gecertificeerde leermeesters brengen hen alle kneepjes van het vak bij!

Neem contact op met één van onze ontwikkelingsmanagers
Wij zoeken jou! Kom werken bij Ooms Bouw & Ontwikkeling.
Wij zoeken jou!