skip to Main Content

Ooms Bouw & Ontwikkeling, gevestigd aan Scharwoude 16, 1634 EA Scharwoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze (contact)gegevens
Ooms Bouw & Ontwikkeling
Scharwoude 16
1634 EA Scharwoude
E-mail: info@oomsbouw.nl
Telefoon: 0229 – 547800

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ooms Bouw & Ontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oomsbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aanwezige functionaliteiten website

De website van Ooms Bouw & Ontwikkeling maakt gebruik van verschillende functionaliteiten die uw (persoons)gegevens opslaan. Speciale tracking technieken laten zien vanaf welke locatie u onze website bezoekt. Daarnaast worden de gegevens die u verstuurt via het contactformulier verwerkt in ons systeem waardoor wij u gericht op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen passen wij een techniek toe die uw IP-adres onthoudt wanneer u 3 pogingen heeft gedaan om in te loggen in het CMS. Het IP-adres wordt hierna geblokkeerd. Het is mogelijk om u via de website aan te melden voor een digitale nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief en zal niet aan derden verstrekt worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ooms Bouw & Ontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Gepersonaliseerde advertenties via Google Ads
 • Analytische gegevens via Google Analytics
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  Ooms Bouw & Ontwikkeling analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ooms Bouw & Ontwikkeling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ooms Bouw & Ontwikkeling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ooms Bouw & Ontwikkeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Google Ads, bewaartermijn van maximaal 2 jaar, 24 uur en 10 minuten
 • Google Analytics, bewaartermijn van maximaal 2 jaar, 24 uur en 10 minuten
 • Limit Login Attemps, geen bewaartermijn
 • Mailmanager,
  • Inschrijvers: geen bewaartermijn
  • Extra gegevens uitschrijvers: 6 maanden
  • Statistieken uitschrijvers: 6 maanden
  • Extra gegevens hardbounces: 3 maanden
  • Statistieken hardbounces: 3 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Ooms Bouw & Ontwikkeling verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Dit zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over juridisch nieuws, onze diensten en nieuws ten aanzien van ons kantoor. Uw e-mailadres voegen wij alleen met uw expliciete toestemming toe aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief verstrekken wij uiteraard niet aan derden.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij maken, met behulp van cookies, gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Ook houden wij zo bij hoe effectief onze Google Ads-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Voor informatie over uw privacy en welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google.

Onze website gebruikt de Google Ads Remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google). Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website hebben bezocht. Dat betekent dat we adverteren gericht op mensen die onze website hebben bezocht. Ook als zij verder niets op onze site hebben gedaan, zoals het invullen van een contactformulier op onze website.

Adverteren op Google

Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard gebruiken wij alle gegevens die wij verzamelen volgens ons Privacybeleid en het Privacybeleid van Google. U kunt uw instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie Instellingen pagina. Als u dit wilt kunt u zich ook volledig afmelden voor ‘op interesses gebaseerde advertenties’ op Google.com of door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken ‘Facebook’, ‘Instagram’, ‘LinkedIn’ en ‘Twitter’. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter (die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u gebruikt maakt van deze code.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ooms Bouw & Ontwikkeling gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ooms Bouw & Ontwikkeling gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ooms Bouw & Ontwikkeling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oomsbouw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ooms Bouw & Ontwikkeling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ooms Bouw & Ontwikkeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oomsbouw.nl.

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 110 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 110 jaar!