Ga naar hoofdinhoud

Leeuweplaats Utrecht

Wijk:  Leeuwesteyn (Leidsche Rijn Utrecht)
Woningen:   95 woningen
Architecten:   Heren 5 Architecten / FARO Architecten / Strootman Landschapsarchitecten

Stedelijk maar groen wonen. Smalle stegen en brede lanen, gevelstoepjes en herkenbare architectuur, dat is hoe project ‘Leeuweplaats’ zich het beste laat omschrijven. Het plan wordt gekenmerkt door een fraaie stedelijke buitenrand (geïnspireerd op Art-Deco-stijl), met een verrassende, intieme binnenkant. In het hart van het plan ligt een binnenplaats welke openbaar toegankelijk is.

Leeuweplaats is een interessante aaneenschakeling van ruimten (stegen, groene parkeerhoven en een groen vizier) met elk een eigen karakter.
Het project biedt woningen voor starters en gezinnen. Er is weloverwogengekozen om enkel grondgebonden woningen met flexibele en eenvoudig aan te passen plattegronden te handhaven, zo blijven de woningen
toekomstbestendig. De woningen langs de Tweede Muntmeesterlaan kenmerken zich door wisselende gevels en deze woningen krijgen standaard een hogere verdiepingshoogte op de begane grond. De woningen langs het Oeverpark vormen een meer stedelijke wand langs deze natuurlijke ruimte.

In het plan zijn de wensen van potentiele kopers vooraf meegenomen in het ontwerp. Er waren meerdere contactmomenten met de kopers inzake de plattegronden van de woningen, de erfafscheidingen, de invulling van de gemeenschappelijke ruimtes (zoals de parkeerhoven en de binnenplaats) en mogelijke extra duurzaamheidsopties.

DUURZAAMHEID

Het project bevat zeer hoge uitgangspunten ten aanzien van duurzaamheid en circulariteit. Door vroegtijdig in het ontwerp goed na te denken over de
vormgeving, het glaspercentage en de oriëntatie, legden we de basis voor
energiezuinig en duurzame bouw zonder dat dit meerkosten met zich
meebracht. We hebben geïnvesteerd in een duurzame bouwkundige schil. Deze materialen hebben een lange levensduur. Verder is er hoogwaardige isolatie, goed isolerende kozijnen en een hoge luchtdichtheid van de gevel toegepast. De wettelijke eisen van het Bouwbesluit zijn in principe voldoende, maar wij gingen nog een stap verder. Door het toepassen van drievoudige beglazing, wat naast een grote reductie van de warmtevraag ook bijdraagt aan comfort (minder koude straling en geluid van buiten) en door extra hoge isolatiewaarden voor de begane grondvloer (Rc-waarde 5,0 in plaats van 3,5), de gevels (5,0 in plaats van 4,5) en het dak (8,0 in plaats van 6,0).
Voor verwarming en warm tapwater zijn individuele bodemwarmtepompen toegepast. De warmtepompen leveren in de zomer tevens ‘gratis’ koeling (tegen een verwaarloosbaar energiegebruik), wat de gebruiker meer wooncomfort oplevert. Doordat de PV-panelen meer energie opwekken dan de installaties en bewoners verbruiken, wordt er aan het elektriciteitsnet terug geleverd. Met andere woorden: de nul-Op-de-Meter-woningen van Leeuweplaats compenseren de CO2-uitstoot van vervuilende woningen. Uit de tool CirculariteitsPrestatieGebouw’ (CPG) scoort een gemiddelde woning in dit project een rapportcijfer om trots op te zijn: een 9,1.

Er zijn vele groene parkeerhoven aangelegd om de ‘hittestress’ tegen te gaan. Tevens zijn er infiltratiekratten geplaatst in de ondergrondse holle ruimte van het project, zo kan het water vervolgens vertraagd infiltreren in de bodem en voorkomt het wateroverlast. Tevens zijn er HWA afvoeren zodanig geplaatst dat het regenwater afvloeit in het openbaar groen in plaats van in het riool.

 

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!