Ga naar hoofdinhoud

Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats

Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Ooms - Nieuwbouw crematorium NoorderbegraafplaatsOoms - Nieuwbouw crematorium NoorderbegraafplaatsOoms - Nieuwbouw crematorium NoorderbegraafplaatsOoms - Nieuwbouw crematorium NoorderbegraafplaatsOoms - Nieuwbouw crematorium NoorderbegraafplaatsOoms - Nieuwbouw crematorium NoorderbegraafplaatsOoms - Nieuwbouw crematorium NoorderbegraafplaatsOoms - Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats

In Amsterdam-Noord is op de Noorderbegraafplaats het crematorium ‘De nieuwe Noorder’ gerealiseerd. Aan weerszijden van de oorspronkelijke aula, de huidige wachtruimte, is het crematorium met opbaarcentrum gerealiseerd dat verbonden is met de wachtruimte door een glazen droogloop. Verder zijn er condeoleanceruimtes, rouwkamers, kleine kantoren en faciliterende ruimtes.

In het ontwerp is veel glas verwerkt waardoor het gebouw een open en moderne uitstraling heeft. De nieuwe aula is opgebouwd uit hoge houten spantbenen met daartussen glas en een zinken kap. Het gebouw heeft bijzondere detailleringen en het doorlopende lijnenspel zorgt voor een harmonieus geheel met de omgeving. Tijdens de bouwwerkzaamheden is de Noorderbegraafplaats volledig in gebruik gebleven.

Een stuk (westfries) vakmanschap in een respectvolle omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord
Projectnaam: Nieuwbouw crematorium Noorderbegraafplaats
Locatie: Amsterdam
DownloadsReferentieblad
Fotograaf: Architectuurfotografie / Fedde de Weert (C).


Referenties

Herman Zeinstra en Gianni Cito – architect – Dok architecten

Mede dankzij de flexibele en inventieve opstelling van Ooms Bouw & Ontwikkeling bij de realisering van de ingewikkelde detaillering is het een bijzonder mooi gebouw geworden. Het vakmanschap van de uitvoering is van het crematorium afleesbaar en draagt bij aan de kwaliteit van de architectuur.

Beheer “De Nieuwe Noorder” Dick J. Devente:

De nieuwbouw op De Nieuwe Noorder was geen normale nieuwbouw zoals slopen en bouwen. Tijdens de sloop en de nieuwbouw moesten de diensten van begraven gewoon doorgaan. Vanaf dag één dat Ooms het terrein op kwam is er goed overleg geweest. Het meedenken van Ooms en zeker zijn uitvoerder Rob Oudejans, was voor ons, het team van De Nieuwe Noorder, geweldig. Natuurlijk zijn wij geen bouw gewent, maar de logistiek, aansturen onder aannemers, eigenlijk de hele bouw is subliem verlopen. Rob Oudejans kwam met het idee om met een vlag te werken, vlag omhoog, hele bouw stil, vlag naar beneden, bouw in volle gang.

Het gehele bouwproject is er zowel met mij als met mijn uitvoerende goed contact geweest, bij grote omzetting van bijvoorbeeld hekken was iedereen betrokken. Dus voor zover het buiten gebeuren is dit voor De Nieuwe Noorder op een unieke manier verlopen met minimale klachten van nabestaanden. De bouw op zich was voor ons ook een ervaring, problemen of wijzigingen werden ook met ons besproken, oplossingen werden samen gezocht. 

Ook na de bouw is Ooms ontzettend behulpzaam geweest, deuren die aanliepen of andere zaken hebben zij direct voor ons verholpen. Reserve materiaal werd zorgvuldig naar ons depot gebracht. Verbeter punten kunnen wij als team niet noemen.

Al met al een zeer goede samenwerking en nieuwbouw, nogmaals moet wel gemeld worden dat dit mede door een zeer goede aansturing van Rob Oudejans komt. Hij was de man  die consequent het overleg gaande hielt, en beslissingen overlegde. Als “De Nieuwe Noorder” waren wij ontzettend blij met Ooms bouw,  iets wat wij van te voren niet hadden verwacht.

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!