skip to Main Content

Schoolgebouw IKC Roggeplein / Zaandam

Ooms - Schoolgebouw IKC Roggeplein / Zaandam
Ooms - Schoolgebouw IKC Roggeplein / Zaandam
Ooms - Schoolgebouw IKC Roggeplein / Zaandam
Ooms - Schoolgebouw IKC Roggeplein / Zaandam
Ooms - Schoolgebouw IKC Roggeplein / ZaandamOoms - Schoolgebouw IKC Roggeplein / Zaandam

In opdracht van Stichting Agora realiseert Ooms Bouw Schoolgebouw IKC Roggeplein te Zaandam

In het gebouw komen naast een lagere school een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang in het gebouw, dat berekend is op 450 leerlingen.

Gepland is een gebouw in drie lagen met een plat dak, met een breedte van zo’n 42 meter, een diepte van rond negentien en een hoogte van 11,5 meter. Aan de achterkant wordt op een patio een schoolplein van pakweg 300 vierkante meter gerealiseerd, dat aan de straatkant door een enkele bouwlaag van lokalen wordt afgesloten.

Het voorplein wordt een buitenplek voor de bovenbouw en daar komen ook de fietsenstallingen. Er wordt later nog definitief ontwerp voor dat voorplein gemaakt, in combinatie met een herinrichting van het hele Roggeplein. Het is de bedoeling dat het plein buiten schooltijden toegankelijk is voor spelende kinderen.

De twee samenwerkende architecten voor beide schoolcomplexen zijn Nunc architecten en Bald architecten.