Ga naar hoofdinhoud

In de media

Ooms - Schoolgebouw IKC Roggeplein / Zaandam

In Zaandam gaat Ooms Bouw twee nieuwe schoolcomplexen realiseren.

In opdracht van de Stichting Agora wordt het IKC Roggeplein gerealiseerd en in opdracht van Stichting Zaan Primair wordt het OBS Herman Gorter gebouwd.

OBS Herman Gorter

De nieuwe dependance van openbare basisschool Herman Gorter wordt een gebouw voor de groepen 1 tot en met 4 en gaat zo’n 250 leerlingen tellen. Daarnaast komt er een kinderdagverblijf en bso in het nieuwe gebouw.
In het gebouw is plaats voor dertien lokalen voor basisonderwijs en drie voor de kindvoorzieningen. De totale bruto vloeroppervlakte wordt 1785 vierkante meter.

IKC Roggeplein

In het gebouw komt naast een lagere school en een peuterspeelzaal ook een buitenschoolse opvang in het gebouw, dat berekend is op 450 leerlingen.
Gepland is een gebouw in drie lagen met een plat dak, met een breedte van zo’n 42 meter, een diepte van rond negentien en een hoogte van 11,5 meter. Aan de achterkant wordt op een patio een schoolplein van pakweg 300 vierkante meter gerealiseerd, dat aan de straatkant door een enkele bouwlaag van lokalen wordt afgesloten.
Het voorplein wordt een buitenplek voor de bovenbouw en daar komen ook de fietsenstallingen. Er wordt later nog definitief ontwerp voor dat voorplein gemaakt, in combinatie met een herinrichting van het hele Roggeplein. Het is de bedoeling dat het plein buiten schooltijden toegankelijk is voor spelende kinderen

 

De twee samenwerkende architecten voor beide schoolcomplexen zijn Nunc architecten en Bald architecten.

scholen krant2019-03-26_Perspectief Roggeplein Herman Gorter-1 bouwbord

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!