Ga naar hoofdinhoud

Ondertekening Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen

Duurzaamheid

Samen met 36 andere partijen uit Noord-Holland zetten wij stappen om de bouwsector te verbeteren.

De overheid werkt toe naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Een circulaire economie waarin materialen en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt waardoor ze behouden blijven en er steeds minder primaire grondstoffen nodig zijn. In de bouw kunnen we hier nog een grote slag in slaan. Vaak is het grootste deel van een gebouw dat gesloopt wordt nog her te gebruiken.

Vergroten aanbod circulaire grondstoffen

In de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN is afgesproken dat circulair oogsten de standaard wordt. Dit houdt in dat gebouwen op een juiste manier uit elkaar worden gehaald zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. De circulaire oogstvoorschriften bij de sloop van gebouwen zijn samen de deelnemende partijen opgesteld en moeten zorgen voor een groter aanbod van circulaire bouwmaterialen. Daarnaast bevat de deal ook afspraken over het stimuleren van ketensamenwerking tussen partijen en het ontwikkelen en delen van kennis.

Bekijk ook het artikel van de provincie Noord-Holland over deze ondertekening.

Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!
Ooms Bouw & Ontwikkeling bestaat 111 jaar!